Detektor til reducering af Out of Stock event

Object Details

View

GRØN DYST 2014 Technical University of Denmark

Detektor til reducering af Out of Stock event
Paper
Author:J. Hyldig (DTU Engineering Management, Technical University of Denmark, Denmark)
Date: 2014-06-27     Track: Main     Session: 1

Projektet går ud på at jeg har lavet nogle algoritmer baseret på POS-data, som reducering af Out Of Shelf event i en butik, for derved at kunne hæve On Shelf Availability(OSA) i en given butik. Det grønne element kommer ind i projektet ved at der f.eks. 1/3 af de gange af en forbruger oplever Out Of Shelf i en butik, så har butikken rent faktisk varen ude på lageret. Dette betyder at butikken ikke for solgt varerne indenfor holdbarhedsdatoen, og må efterfølgende kassere varerne, med kæmpe resurse spild til følge. Hvilket medfører store økonomiske tab for butikkerne og leverandørerne. Det anden element er når en kunde oplever Out Of Shelf, så vælger flere af kunderne ofte at skifte butik. Denne unødvendige ekstra transport imellem butikkerne vil i flere tilfælde være forureningsgivende.