Dubletterne er her!

Object Details

View

BibTekKonf Technical University of Denmark

Dubletterne er her!
Overblik over deduplikering
Video
Presenter:Michael Neidhardt (DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark)
Date: 2013-10-26     Track: Præsentationer     Session: Lightning talks