Puppets and Butlers in the Library

Object Details

View

BibTekKonf Technical University of Denmark

Puppets and Butlers in the Library
Slides
Video
Presenter:Steffen Godskesen (DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark)
Per Wille (DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark)
Date: 2013-10-26     Track: Præsentationer     Session: 14:40 - 15:40

Som udviklingsafdeling på DTU Bibliotek er en af vores primære opgaver at levere features, der giver værdi til bibliotekets brugere. Ideer skal forvandles til infrastruktur og software. Jo hurtigere og hyppigere des bedre. En af nøglerne til at dette er at automatisere så meget som muligt - på tværs af udvikling og drift. Vi vil prøve at give et overblik over de værktøjer og workflows vi anvender til at automatisere opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur samt test og udrulning af applikationer.