Udviklingen af Databrønden som national infrastruktur

Object Details

View

BibTekKonf Technical University of Denmark

Udviklingen af Databrønden som national infrastruktur
Video
Presenter:Piet Seiden (DBC, Denmark)
Date: 2013-10-26     Track: Præsentationer     Session: 11:00 - 12:00

DBC’s nye Databrønd bliver den fælles, nationale biblioteksinfrastruktur, som også vil danne basis i Danskernes Digitale Bibliotek. Databrønden er udviklet i en serviceorienteret arkitektur og i Open Source. Det markerer et paradigmeskift: Væk fra proprietære teknologier, til fleksible og tilpasningsdygtige løsninger, som kan deles, genbruges og videreudvikles. I dette oplæg kan du høre, hvordan Databrønden er grebet an, hvilke udfordringer der har været både mht. struktur og til det at basere et så stort projekt på Open Source teknologier.