Brug af crowd sourcing i Politiets registerblade

Object Details

View

BibTekKonf Technical University of Denmark

Brug af crowd sourcing i Politiets registerblade
Slides
Video
Presenter:Jeppe Christensen (Københavns Stadsarkiv, Denmark)
Date: 2013-10-26     Track: Præsentationer     Session: 11:00 - 12:00

Frivillige har igennem de sidste fire år indtastet mere end 1,8 millioner personer og 2,8 millioner adresser i projektet Politiets registerblade. Det svarer til mere end 60 års fuldtidsarbejde. Hør om de bagvedliggende teknologier og metoder. Og om de udfordringer en kulturinstitution som Københavns Stadsarkiv kæmper med i et stort crowd sourcing projekt.